Verksamhetsstöd

Utbildning

Genom att förbereda din organisation för ett stort förändringsprojekt, är chansen att lyckas mycket större. Utbilda din organisation i projektarbete och låt ledningsgruppen få ta del av förändringsledningens betydelse.

Läs mer

Upphandling och förstudie

Att införa ett nytt affärssystem är en stor investering och ofta stor påfrestning på organisationen. Vi hjälper med stöd och råd inför det stora beslutet.

Läs mer

Genomförande

Vi hjälper till under projektet med projektledning och verksamhetsarkitektur.

Läs mer