Genomförande

Låt oss hjälpa er under projektets genomförande. Vi har lång erfarenhet av stora IT-projekt och kan vara ert stöd under alla faser.

 

  • Projektledning
  • Verksamhetsarkitekt

 

Kontakta oss för mer information