Upphandling och förstudie

Information

Att införa ett nytt affärssystem är en stor investering och ofta stor påfrestning på organisationen. Goda förberedelser är A och O innan arbetet sätts igång. 

Vi ger stöd och råd inför det stora beslutet. 

  • Bakgrund till systembyte
  • Målsättning med systembyte
  • Kravställning
  • Vilka resurser finns tillhands
  • Budget
  • Planering
  • Utvärdering av system och leverantör

Kontakta oss för mer information och diskussion.