Förändringsledning i verksamheten

Information

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Det ligger ett stort ansvar på verksamheten att jobba med de här frågorna. Leverantörerna kan göra en hur bra leverans som helst utan att det tas väl emot av organisationen.

  • Teorier kring förändringsledning
  • Identifiera målgrupper
  • Nuläge vs önskat läge
  • The burning platform
  • Delta dip
  • Fiskbensanalys
  • Kartläggning av nyckelroller
  • Kommunikation – mer än bara email
  • Att behålla en förändring

 

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetspersonal, ledningsgrupp, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med kännedom om projektarbete