Projektarbete vs linjeorganisation

Information

Det bästa sättet att förbereda din organisation för en stor systemomställning är att lära medarbetarna att arbeta i projekt. Genom att känna till projektets roller och ansvarsområden kan organisationen snabbt och effektivt komma in i arbetet.

  • Projektets faser
  • Projektets organisation
  • Projektledare vs linjechef
  • Delad tjänst – Arbete i linjeorganisation och projekt
  • Tidrapportering
  • Resursallokering av interntid
  • Finns det en mottagare och förvaltning?
  • Vad gör personalen efter projektet? Se till att ha en plan.

 

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Verksamhetspersonal

Förkunskaper: Inga