Kategori: Förändringsledning

Förändringsledning för konsulter

Förändringsledning

Information

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Ansvaret för att driva igenom en förändring ligger hos kunden, men konsultbolag som har kompetens inom området har mycket större chans att lyckas. Ofta skiljer sig förväntningarna hos kunden och konsulten väsentligt, vilket kan leda till en missnöjd kund trots att projektet var lyckat. Genom att minska gapet och aktivt jobba med kunden och förändringsledning kan man uppnå både ett lyckat projekt och en nöjd kund.

  • Teorier kring förändringsledning
  • Målgrupper och målgruppsanalys
  • Nuläge vs önskat läge
  • Delta dip
  • Fiskbensanalys
  • Nyckelroller
  • Kommunikation
  • Inkludera förändringsledning i projektplaneringen
  • Hur kan konsulterna applicera förändringsledning?

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetskonsulter, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med erfarenhet från tidigare projekt.

Kontakta oss för mer information