Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster som riktar sig mot konsultbolag samt företag som ska påbörja sin resa mot nytt affärssystem. Många projekt misslyckas för att förväntningarna skiljer sig. Vi tror att om både konsulterna och kunderna höjer sin kunskap om projektarbete, affärsmannaskap och förändringsledning, ökar sannolikheten för ett lyckat projekt.

 

Konsultutbildning
Våra konsultutbildningar riktar sig till konsultbolag, stora som små.
De hjälper konsulterna att nå sin högsta potential hos era kunder. Att vara konsult innebär mer än att bara kunna sitt affärssystem. Konsulten är er ambassadör hos kunden och ska se vad kunden behöver innan kunden själv förstår det.
Läs mer om våra utbildningar inom affärsmannaskap och förändringsledning. Vi skräddarsyr dem utifrån ert behov.
Verksamhetsstöd
Vi stödjer er verksamhet vid kravställning, upphandling och genomförande av affärssystemprojekt. Genom att förbereda organisationen på vad projektet innebär och fastställa vilka förväntningar man har ökar chanserna för ett lyckat projekt.
Vi erbjuder rådgivning och löpande stöd under projektet.