Konsulttjänster

Vi erbjuder resursförstärkning med projektledare, affärssystemkonsult och verksamhetsarkitekt.

Affärssystem: Dynamics AX, D365 Finance & Operations – Moduler Finance, Project, Trade & Logistics