Arbeta i projekt

Arbeta i projekt

Information

Den här kursen ger deltagaren värdefulla grundkunskaper i projekthantering. Projektutbildningen förbered konsulterna på vad som förväntas av att arbeta i ett stort systemprojekt. Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Projektets faser
  • Projektledning
  • Projektets organisation – Roller och ansvarsområden
  • Leverabler
  • Test
  • Utbildning

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Konsulter 0-2 års erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Kontakta oss för att boka utbildning