Driva affärssystemprojekt

Verksamhetsstöd

Information

De flesta företag har inte den kompetens som behövs för att driva ett affärssystemprojekt. Anledningen är enkel. Ett affärssystembyte sker normalt sett en gång vart tioende år och företag fokuserar att ha kompetens inom sin kärnverksamhet. Vi har lång erfarenhet av stora IT-projekt och kan vara ert stöd under alla faser. 

Genom att planera för både projektets genomförande samt systemens arkitektur samtidigt får ni bästa möjlighet att lyckas. Förberedelse är A och O. När projektet väl har dragit igång bör man inte ändra för mycket av strukturen.

 

Projektledning

Om ni saknar en intern projektledningsorganisation erbjuder vi projektledning för hela eller delar av ert projekt. 

Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitektens roll är att kartlägga sambanden mellan system och verksamhetsprocesser. Den säkerställer att det inte finns några glapp i lösningen.

Kontakta oss för mer information