Utbildning i affärssystemprojekt

Projektarbete vs linjeorganisation

Projektarbete vs Linjeorganisation

Det bästa sättet att förbereda din organisation för en stor systemomställning är att lära medarbetarna att arbeta i projekt. Genom att känna till projektets roller och ansvarsområden kan organisationen snabbt och effektivt komma in i arbetet.

 • Projektets faser
 • Projektets organisation
 • Projektledare vs linjechef
 • Delad tjänst – Arbete i linjeorganisation och projekt
 • Tidrapportering
 • Resursallokering av interntid
 • Finns det en mottagare och förvaltning?
 • Vad gör personalen efter projektet? Se till att ha en plan.

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Verksamhetspersonal

Förkunskaper: Inga

Kontakta oss för mer information

Förändringsledning

Förändringsledning i verksamheten

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Det ligger ett stort ansvar på verksamheten att jobba med de här frågorna. Leverantörerna kan göra en hur bra leverans som helst utan att det tas väl emot av organisationen.

 • Teorier kring förändringsledning
 • Identifiera målgrupper
 • Nuläge vs önskat läge
 • The burning platform
 • Delta dip
 • Fiskbensanalys
 • Kartläggning av nyckelroller
 • Kommunikation – mer än bara email
 • Att behålla en förändring

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetspersonal, ledningsgrupp, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med kännedom om projektarbete

Kontakta oss för mer information