Upphandling av affärssystem

Information

Att införa ett nytt affärssystem är en stor investering och ofta stor påfrestning på organisationen. Innan en upphandling av affärssystem påbörjas måste ni som företag förbereda er noggrant. Ibland behövs en förstudie innan upphandlingen påbörjas. Ibland vill man hellre genomföra en förstudie tillsammans med en tilltänkt leverantör.

Vi ger stöd och råd inför det stora beslutet. Vi kan guida er att ställa rätt frågor.

  • Bakgrund till systembyte
  • Målsättning med systembyte
  • Kravställning
  • Vilka resurser finns tillhands
  • Budget
  • Planering
  • Utvärdering av system och leverantör

Kontakta oss för mer information och diskussion.