Kategori: Konsultutbildning

Förändringsledning för konsulter

Information

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Ansvaret för att driva igenom en förändring ligger hos kunden, men konsultbolag som har kompetens inom området har mycket större chans att lyckas. Ofta skiljer sig förväntningarna hos kunden och konsulten väsentligt, vilket kan leda till en missnöjd kund trots att projektet var lyckat. Genom att minska gapet och aktivt jobba med kunden och förändringsledning kan man uppnå både ett lyckat projekt och en nöjd kund.

 • Teorier kring förändringsledning
 • Målgrupper
 • Nuläge vs önskat läge
 • Delta dip
 • Fiskbensanalys
 • Nyckelroller
 • Kommunikation
 • Inkludera förändringsledning i projektplaneringen
 • Hur kan konsulterna applicera förändringsledning?

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetskonsulter, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med erfarenhet från tidigare projekt.

Arbeta i projekt

Information

Den här kursen ger deltagaren värdefulla grundkunskaper i projekthantering. Förbered konsulterna på vad som förväntas i ett stort systemprojekt.

 • Projektets faser
 • Projektledning
 • Projektets organisation – Roller och ansvarsområden
 • Leverabler
 • Test
 • Utbildning

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Konsulter 0-2 års erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Professionell konsult

Information

Kursen vänder sig till konsultbolag som vill ha konsulter som levererar på topp. Det är perfekt för traineeprogrammet eller för att vidareutveckla konsulter i sitt affärsmannaskap. 

I kursen går vi igenom

 • Att driva systemprojekt
 • Projektets faser
 • Kundkännedom
 • Vad förväntas av en konsult?
 • Vanliga misstag hos konsulter
 • Representant för ett varumärke
 • Integritet som konsult
 • Skillnad på en konsult och en professionell konsult

Vi har många praktiska övningar för att tillämpa det vi har lärt oss.

Tidsåtgång: 2 dagar

Målgrupp: Konsulter

Förkunskaper: Inga

Konsultutbildning

Professionell konsult

En duktig konsult hanterar inte bara sin applikation eller system, det är en förutsättning. Den bästa konsulten ser affärsmöjligheter, kan analysera, agera självständigt och är ett stöd till kunden. Kursen ger konsulten verktyg att lyfta sin egen förmåga.

Läs mer

 

Arbeta i projekt

Kursen vänder sig till nya konsulter som snabbt får lära sig vad det innebär att delta i och leda ett projekt. Efter kursen är konsulten väl förberedd för att arbeta ute hos kund.

Läs mer

Förändringsledning

Konsulter som aktivt arbetar med förändringsledning kan vara skillnaden mellan katastrofprojekt och framgångssagor. Kursen går igenom teorierna bakom förändringsledning och varvar med praktiska övningar.

Läs mer