Kategori: Utbildning

Utbildning i affärssystemprojekt

Projektarbete vs linjeorganisation

Projektarbete vs Linjeorganisation

Det bästa sättet att förbereda din organisation för en stor systemomställning är att lära medarbetarna att arbeta i projekt. Genom att känna till projektets roller och ansvarsområden kan organisationen snabbt och effektivt komma in i arbetet.

 • Projektets faser
 • Projektets organisation
 • Projektledare vs linjechef
 • Delad tjänst – Arbete i linjeorganisation och projekt
 • Tidrapportering
 • Resursallokering av interntid
 • Finns det en mottagare och förvaltning?
 • Vad gör personalen efter projektet? Se till att ha en plan.

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Verksamhetspersonal

Förkunskaper: Inga

Kontakta oss för mer information

Förändringsledning

Förändringsledning i verksamheten

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Det ligger ett stort ansvar på verksamheten att jobba med de här frågorna. Leverantörerna kan göra en hur bra leverans som helst utan att det tas väl emot av organisationen.

 • Teorier kring förändringsledning
 • Identifiera målgrupper
 • Nuläge vs önskat läge
 • The burning platform
 • Delta dip
 • Fiskbensanalys
 • Kartläggning av nyckelroller
 • Kommunikation – mer än bara email
 • Att behålla en förändring

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetspersonal, ledningsgrupp, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med kännedom om projektarbete

Kontakta oss för mer information

Förändringsledning för konsulter

Förändringsledning

Information

Projekt som lyckas bra, har alltid tagit med förändringens påverkan på verksamheten i sin planering. Att jobba aktivt med förändringsledning kan vända katastrofprojekt till framgångssagor. Ansvaret för att driva igenom en förändring ligger hos kunden, men konsultbolag som har kompetens inom området har mycket större chans att lyckas. Ofta skiljer sig förväntningarna hos kunden och konsulten väsentligt, vilket kan leda till en missnöjd kund trots att projektet var lyckat. Genom att minska gapet och aktivt jobba med kunden och förändringsledning kan man uppnå både ett lyckat projekt och en nöjd kund.

 • Teorier kring förändringsledning
 • Målgrupper och målgruppsanalys
 • Nuläge vs önskat läge
 • Delta dip
 • Fiskbensanalys
 • Nyckelroller
 • Kommunikation
 • Inkludera förändringsledning i projektplaneringen
 • Hur kan konsulterna applicera förändringsledning?

Tidsåtgång: 1-2 dagar

Målgrupp: Verksamhetskonsulter, projektledare

Förkunskaper: Inga, men det är bra med erfarenhet från tidigare projekt.

Kontakta oss för mer information

Arbeta i projekt

Arbeta i projekt

Information

Den här kursen ger deltagaren värdefulla grundkunskaper i projekthantering. Projektutbildningen förbered konsulterna på vad som förväntas av att arbeta i ett stort systemprojekt. Vi kommer bland annat gå igenom:

 • Projektets faser
 • Projektledning
 • Projektets organisation – Roller och ansvarsområden
 • Leverabler
 • Test
 • Utbildning

Tidsåtgång: 1 dag

Målgrupp: Konsulter 0-2 års erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Kontakta oss för att boka utbildning

Utbildning i affärsmannaskap

Affärsmannaskap

Information

Kursen vänder sig till konsultbolag som vill ha konsulter som levererar på topp. Det är perfekt för traineeprogrammet eller för att vidareutveckla konsulter i sitt affärsmannaskap. 

I kursen går vi igenom

 • Att driva systemprojekt
 • Projektets faser
 • Kundkännedom
 • Vad förväntas av en konsult?
 • Vanliga misstag hos konsulter
 • Representant för ett varumärke
 • Integritet som konsult
 • Skillnad på en konsult och en professionell konsult

Vi har många praktiska övningar för att tillämpa det vi har lärt oss.

Efter kursen:

 • Känna sig självsäker på sin roll 
 • Kunna applicera sina nya kunskaper i ett pågående projekt

Tidsåtgång: 2 dagar

Målgrupp: Konsulter

Förkunskaper: Inga

Kontakta oss för att boka

Konsultutbildning

Vi erbjuder konsultutbildningar för såväl traineen som den erfarne konsulten. För den nyblivna konsulten finns utbildning i projektarbete där de vanligaste begreppen och metoderna beskrivs.
För erfarna konsulter ställs högre krav. De ska självständigt kunna möta kunden och ta fram en lösning som fungerar. Inte bara i systemet utan i verksamheten.
En utbildning i affärsmannaskap eller förändringsledning ger ett extra verktyg att leverera bra lösningar.

 

Affärsmannaskap

En duktig konsult hanterar inte bara sin applikation eller system, det är en förutsättning. Den bästa konsulten ser affärsmöjligheter, kan analysera, agera självständigt och är ett stöd till kunden. Kursen ger konsulten verktyg att lyfta sin egen förmåga.

Läs mer

 

Konsultutbildning

Arbeta i projekt

Kursen vänder sig till nya konsulter som snabbt får lära sig vad det innebär att delta i och leda ett projekt. Efter kursen är konsulten väl förberedd för att arbeta ute hos kund.

Läs mer

Förändringsledning

Konsulter som aktivt arbetar med förändringsledning kan vara skillnaden mellan katastrofprojekt och framgångssagor. Kursen går igenom teorierna bakom förändringsledning och varvar med praktiska övningar.

Läs mer